cuad13
cuad14
cuad15
cuad12
cuad5
cuad9
cuad4
cuad8
cuad10
cuad7
cuad3
cuad2
cuad6
img

BANC D'ASSAIG EXTENSIOMÈTRIC I DE FREQÜÈNCIES PRÒPIES DE CAIXES FERROVIÀRIES

• Longitud màxima d'assaig: 30 Metres
• Aplicació de forces horitzontals mitjançant cilindre servo controlat de 250Tn a nivell del enganxi. (Precisió ± 50kg).
• Aplicació de forces horitzontals mitjançant cilindre servo controlat de 75Tn a nivell de cintura i pavelló. (Precisió ± 10Kg)
• Mesura de deformació mitjançant transductors de desplaçament (12 punts)
• Mesura de tensions per 224 canals extensiométricos
• Servo sistema per simulació del pes del bogie.
• Servo sistema d'excitació per determinar la freqüència pròpia de les caixes ferroviàries.