cuad13
cuad14
cuad15
cuad12
cuad5
cuad9
cuad4
cuad8
cuad10
cuad7
cuad3
cuad2
cuad6
img

MÀQUINA D'ASSAIG ANCORATGE DE FRONTISSES DE CUSTÒDIA PRACTICABLES PER A FINESTRES

 

La màquina permet aplicar càrregues als ancoratges, podent ser aquestes càrregues de dos tipus: 
 
- Tracció, valor màxim 2,5 kN.
- Cisallament, valor màxim 2,5 kN.
 
 Aquestes càrregues s’apliquen sota dos criteris:
- Realitzar un assaig destructiu d’arrencament de l’ancoratge amb registre de la corba força/deformació.
- Verificar que l’ancoratge suporta una certa càrrega, registrant el valor de deformació i comparant-lo amb un valor màxim.