cuad22
cuad21
cuad20
cuad19
cuad13
cuad12
cuad11
cuad7
cuad8
cuad9
cuad5
cuad6
img

SISTEMA DE PESATGE EN VIA

Sistema compost per 12 cèl·lules de càrrega disposades a sota d’un rail ferroviari. Va seguit d’una via auxiliar que permet pesar un vehicle sense necessitat de fer canvis de via.

Gestió i edició de las pesades mitjançant un armari Rack amb un PC. Consta de diverses opcions, entre elles: creació d’informes, visualització del pes independentment, calibratge de l’equip… etc.