cuad22
cuad21
cuad20
cuad19
cuad13
cuad12
cuad11
cuad7
cuad8
cuad9
cuad5
cuad6
img

UTIL SOLDADURA DEL SOSTRE DEL METRO DE WASHINGTON

Disseny i construcció de la primera fase per a realitzar la soldadura del sostre del modelo Wmata.

CARACTERÍSTIQUES:

  • Permet realitzar las soldadures de les encavallades amb la planxa superior a +/- 45º per a minimitzar els defectes
  • Bancada amb sistema de gir elèctric.
  • Estructura tubular amb travessers per les encavallades.
  • Sistema de suport amb corró central per a minimitzar la fletxa generada.
  • Apretadors per a garantir el correcte posicionat dels elements.