CM4 ha finalitzat un projecte d’R+D+i consistent en la construcció d’un equip de comprovació de sistemes de frenada i el desenvolupament de dos models de controladores destinades a gestionar subsistemes descentralitzats dels trens. Aquest producte està destinat tant a fabricants de trens com a empreses dedicades al manteniment i explotació de les línies ferroviàries.
L’equip portàtil permet la comprovació de sistemes de frenada dels trens mitjançant una sèrie de caixes connectades als panells de fre dels propis trens i un programari encarregat de recollir i executar el protocol d’assaig definit pels fabricants de sistemes de frenada.
CM4 ofereix al mercat dues versions de controladores descentralitzades de subsistemes per controlar i automatitzar subprocessos del tren. Segons les necessitats de cada aplicació i les especificacions dels propis fabricants es necessitarà la versió amb més prestacions, la qual permet comunicar amb el TCMS del tren a través de busos de comunicació estandarditzats en aquest sector o la versió més bàsica, la qual està destinada a resoldre aplicacions que no requereixin comunicacions a través dels busos i si a través d’E/S digitals. Aquests productes estan destinats tant a fabricants de trens com a empreses dedicades al muntatge de subsistemes implantats en els mateixos i que requereixin d’una solució per al control dels seus dispositius.