BANC D’ASSAIG DE FINESTRES

 

Banc d’assaig de finestres i tancaments per determinar la qualitat segons la normativa europea de Permeabilitat a l’aire UNE-EN 1026:2000, Estanqueïtat a l’aigua UNE-EN 1027:2000, Resistència a la càrrega de vent UNE-EN 12211:2000, permeabilitat l’aire. Classificació UNE-EN 12207:2000, Estanqueïtat a l’aigua. Classificació UNE-EN 12208:2000 i Resistència al vent UNE-EN 12210:2000
• Sistema pressió / succió accionat per motor elèctric. Pressió màxima: 4000Pa
• Sistemes de mesura electrònics: transductors de pressió, transductors de desplaçament (mesura de deformació i fletxa), cabalímetre màssic (mesura de cabal de fuites).
• Cabalímetres (rotàmetres) d’aigua de ruixat.
• Control assaig, condicionament de senyal i adquisició de dades gestionat per PC.
• Programa específic de control i gestió d’assaigs desenvolupat per CM4.