AVÍS LEGAL

CONDICIONS GENERALES D’UTILITZACIÓ

CM4 Enginyeria S.A. els informa de que l’accés i ús d’aquesta pàgina web i tots els subdominis i directoris inclosos sota la mateixa (en endavant el website), així com els serveis o continguts que a través d’ell es puguin obtenir, estaran subjectes als termes que es detallen en aquest avís legal, sense perjudici de que l’accés a algun d’aquests serveis o continguts pugui precisar de l’acceptació d’unes condicions generals, o particulars, addicionals.

CM4 Enginyeria S.A. es reserva el dret de realitzar canvis en el website sense previ avís, amb la finalitat d’actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del website o del seu disseny. Els continguts i serveis del website s’actualitzen periòdicament, per la qual cosa suggerim que comprovi sempre la vigència i exactitud de la informació, serveis i continguts recollits en el website, així como la revisió del present avís legal.

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el software, els textos, els noms de domini, els signes distintius, així com la informació i els continguts recollits a tot el website pertanyen a CM4 Enginyeria S.A. i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual e industrial.

La seva utilització, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altre activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida llevat que hi hagi expressa autorització de CM4 Enginyeria S.A. L’usuari, única i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui en el website per al seu ús personal i privat, quedant prohibit l’ús amb finalitats comercials o qualsevol altre ús que no sigui personal i privat.

CM4 Enginyeria declara el seu respecte als drets de la propietat intel·lectual i industrial de tercers. Si considera que aquest website pogués estar violant els seus drets, preguem es posi en contacte amb CM4 Enginyeria S.A. enviant un correu electrònic a l’adreça: cm4@cm4.es indicant a l’assumpte del correu “Ref. Website”.

INFORMACIÓ GENERAL

En compliment del que preveu la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic s’informa al usuari que la pàgina web corporativa de CM4 Enginyeria S.A. se troba allotjada en el domini www.cm4.es, propietat de la societat CM4 Enginyeria S.A.

CM4 Enginyeria S.A. és una Societat Anónima quina seu social social es troba ubicada a Cervelló, al carrer Ull de Llebre, 38 baix CP: 08758 con NIF: A-61262143. CM4 Enginyeria S.A. és una societat inscrita al registre mercantil de Barcelona al TOMO 29588, FOLI 146 full B156198

CM4 Enginyeria S.A. realitza activitats de disseny i construcció de maquinaria i solucions industrials. Per a establir una comunicació directa i efectiva amb CM4 Enginyeria S.A. pot trucar al telèfon 93.660.50.23 o escriure a l’adreça de correu electrònic: cm4@cm4.es  indicant a l’assumpte del correu “Ref. Aviso Legal”.

LINKS O ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEBS

CM4 Enginyeria S.A. ha inclòs en el website enllaços a altres pàgines web que considera poden ser del seu interès. L’objectiu d’aquest enllaços és únicament facilitar la recerca d’uns altres recursos del seu interès a través d’Internet. Aquestes pàgines no pertanyen a CM4 Enginyeria S.A. i  no fa una revisió dels seus continguts, pel que, CM4 Enginyeria S.A. no pot fer-se responsable del continguts, del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que es puguin derivar de l’accés o ús de la mateixa. CM4 Enginyeria S.A. es mostra plenament respectuosa amb els drets de propietat  intel·lectual o industrial que li puguin correspondre a terceres persones, a les quals es refereixin els links inserits en el website. Per aquest motiu, si considera que la inclusió de aquests enllaços en el website pogués estar violant els seus drets, preguem es posi en contacte amb con CM4 Enginyeria S.A. enviant un correu electrònic a l’adreça: cm4@cm4.es  indicant a l’assumpte del correu “Ref. Website”.

D’altre, amb caràcter general s’autoritza l’enllaç de pàgines web o d’adreces de correu electrònic al website, a excepció d’aquells supòsits en què expressament CM4 Enginyeria S.A. manifesti el contrari. Addicionalment, i en tot cas per entendre aplicable aquesta autorització general, aquests enllaços hauran de respectar, necessàriament, la següent condició: l’establiment de l’enllaç no suposarà, per sí mateix, cap tipus d’acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de CM4 Enginyeria S.A. de la pàgina que realitza l’enllaç.

No obstant això, en qualsevol moment CM4 Enginyeria S.A. podrà retirar la autorització esmentada en el paràgraf anterior, sense la necessitar d’al·legar cap causa. En aquest cas, la pàgina que hagi realitzat l’enllaç haurà de procedir a la  supressió tan aviat rebi la notificació de la revocació de l’autorització per part de CM4 Enginyeria S.A.

COOKIES

CM4 Enginyeria S.A. pot utilitzar cookies quan un usuari navegui pel website. Les cookies que es puguin utilitzar en el website de CM4 Enginyeria S.A. s’associen únicament al navegador utilitzat pel dispositiu electrònic des de on l’usuari navegui pel website (un usuari anònim), i no proporcionen por si mateixes cap dada personal de l’usuari. Les cookies s’utilitzen únicament per a fins exclusivament interns, como poden ser les estadístiques d’accés al website. Les cookies utilitzades no poden accedir a altres cookies creades per altres proveïdores o llocs web. L’usuari te la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat a la pantalla de la recepció de cookies i poder impedir el seu emmagatzematge en el dispositiu electrònic des de on es realitza la navegació pel website, sense que aquest fet impedeixi la navegació pel website.

PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), els informem de que les dades personals facilitades pels usuaris a traves dels formularis de contacte del website www.cm4.es, seran inclosos en un fitxer automatitzat titularitat de CM4 Enginyeria S.A. amb la finalitat d’atendre i donar curs als comentaris, consultes i suggeriments que es vulguin traslladar a l’organització, així com per a rebre comunicacions de novetats i informació comercial de productes oferts per CM4 Enginyeria S.A. Per a exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la Llei pot dirigir-se a CM4 Enginyeria S.A., enviant un correu electrònic a l’adreça: cm4@cm4.es, indicant a l’assumpte del correu “Ref. Protecció de Dades”.