BANC DE VERIFICACIÓ D’ELECTROVÀLVULES I MARCATGE AMB MICRAPUNT.

 

Verificació dimensional així com la correcta actuació i magnituds elèctriques.
Verificació de la rigidesa dielèctrica.
Verificació de fugues internes i externes a diferents pressions.
Verificació de caudals.
Manipulació mitjançant robot Fanuc
Marcatge mitjançant micrapunt en funció de peça bona dolenta i segons referència.
Sistema de control mitjançant PLC i PC.
Introducció de les peces a la màquina mitjançant cinta de catúfols amb útils auto centrants.
Desenvolupament d’un software específic per a la màquina