BANC D’ASSAIG DE DEFENSES DE PROTECCIÓ

 

A la línia de productes de CM4 es troba el banc d’assaig per a la homologació de sistemes de protecció  davantera de vehicles de motor, segons el que estableix la directiva 2006/368/CE del Parlament Europeu i del Consell.
Aquest equip és capaç de realitzar els assaigs d’homologació indicats, amb simuladors de cama, maluc i cap.
Entre les principals característiques de l’equip destaca:
                                                                                
•Repetibilitat dels assaigs
                                                                                       
Fàcil ajust dels diferents mòduls per a  realitzar els assaigs  a diferents alçades, distancies i graus d’inclinació.                                                                                                                   
Alimentació neumàtica: aire comprimit. Pressió requerida: 9 bars
                                                                                        
Alimentació elèctrica: 380V trifàsica. Potencia consumida: 1,5 Kw.
 
Velocitat d’assaig: fins 11 m/s
 
Precisió de repetibilitat: ± 0,05 m/s
 
Pes total: 1.700 Kg
 
Dimensions: 4.800 (llarg), 6.200 (ample), 2.700 (alçada).