MIRALLS RETROVISORS DE FINESTRA

 

Els nostres miralls retrovisors de finestra per a vehicles ferroviaris, són adaptables a qualsevol tipologia de tren, podent-se inclús muntar sobre el vidre de la finestra, de manera que queda integrat en la mateixa.
 
CARACTERÍSTIQUES
 
• Sistema d’ajust d’orientació
• Obertura i tancament mitjançant accionament pneumàtic encara que altres tipus d’accionament poden ser implementats. Sempre és possible un accionament manual.
• Sistema anti entelament
• Sistema anti trencament
• Protecció antigraffiti