CM4 té el plaer de presentar un canvi pel que fa a la nostra imatge corporativa. Podem dir que comptem amb una imatge realitzada per veritables professionals del món del disseny gràfic  que reflecteix en tot moment la continuïtat amb els valors que en el passat ens han dut a assolir les actuals quotes de mercat sense deixar de banda una constant focalització en el futur.